Over ons

"De Hyacint" is de kopersvereniging van Hyacinthenstraat 22-50 in Lisse. De weg achter de huizen is gezamenlijk eigendom en wordt door de vereniging beheerd. Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse barbecue, nieuwjaarsborrel, klaverjassen, ijsbaan, etc